Varför?

Om några år så kommer alla barn i skolan att ha någon sorts dator som sitt främsta läromedel, det är nog de flesta överens om. Det beror inte på att lärare inte gillar böcker; tvärt om, lärare älskar böcker. Men böcker på papper kostar mycket pengar och blir snabbt föråldrade och slitna, samtidigt som datorer blir billigare och billigare.

(Foto  CC: Scott Robbin)

Det här är en bild av en Apple Ipad, en dator där man kan skriva direkt på skär-men. Men både mus och tangentbord kan kopplas till. Den indiska datorn som beskrivs i texten ser mycket lika ut. Kanske framtidens elevdator kommer att se ut så här - eller något liknande? (Foto CC: Scott Robbin)

Som ett tydligt exempel på denna utveckling kan nämnas att man i Indien har utvecklat en liten handdator för skolbruk som liknar Apples Ipad. Den har tagits fram för att kunna användas av studenter på indiska universitet och kommer där att kosta ca 35 $ (USD), alltså under 300:- (SEK, lite mer ute i butikerna) och kommer att kunna levereras under sommaren 2011. Den kan man använda för ordbehandling, videokonferens, läsa böcker på mm och den har inbyggt trådlöst nätverk, webbläsare (som klarar videofilmer etc), inbyggd webbkamera, mikrofon och högtalare (visades upp 24 juli 2010 och beräknas lanseras nästa sommar). Med den typen av datorer, till det priset, blir det svårt att säga att inte alla barn i Sverige skall ha en egen dator.

När alla har en egen dator i skolan så kommer också Internet att bli allt viktigare som den plats där man hämtar information och där man visar upp vad man gör i skolan; för kom-pisar, grannar, släktingar eller föräldrar. Man kommer också mycket enklare att kunna samarbeta med andra klasser och grupper av elever som just då lär sig samma saker – i Sverige eller i andra länder. Det här kallas ofta för att man använder sociala medier i skolan. Nästan alla forskare är idag överens om att skolans sociala funktion är en av de viktigaste orsakerna till att barn vill lära sig saker; man vill, medvetet eller omedvetet, lära sig saker som andra runt omkring sig också lär sig. Därför blir datorns sociala möjligheter också extra intressant i en lärandemiljö. Att elever i framtidens skola, med hjälp av datorer kopplade till Internet, kommer att kommunicera med varandra med hjälp av filmer, bildspel, skrivna texter, ljud, musik, radioprogram, foton och bilder, eller att de har direktkontakt mellan sig kors och tvärs över jorden med hjälp av videokonferens, kommer säkert att vara den största skillnaden mot dagens skola. Att idag bara göra en så enkel sak som att kopiera upp någon text eller bild från var och en i klassen, till alla i klassen, är nästan ogörligt och dessutom mycket dyrt. Med datorer kopplade till nätet blir det här både enkelt och billigt.

Även om vi som arbetar med det här projektet både är övertygade om att det här är bra för alla elever, att alla både lär sig mer och snabbare, att elever kan utveckla sin språkliga och sociala förmåga på ett bättre sätt och att det samtidigt är viktiga framtidskunskaper, så finns det ytterst få forsknings- och utvecklingsprojekt som verkligen på djupet beskriver vad som sker när elever använder sociala medier i skolan. Och det är det vi vill göra nu!