Konsekvenser av en naturkatastrof

Här kan ni läsa våra uppsatser om vilka konsekvenser det kan bli av en naturkatastrof.

Tsunami

Om en tsunami skulle inträffa så skulle byggnader gå i sönder, människor och djur blir skadade och naturen skulle bli förstörd.  När naturen förstörs då kan det bli svårare att t.ex  odla och då får människorna inte så mycket mat, då kan det leda till svält. Då kan det hända att människor dör av svält. Även när djuren dör ex gris, kor,  lamm, så får människorna mindre mat.

När byggnaderna rasar så får människorna kanske ingenstans att bo eller så kanske deras jobb har blivit nedtagen av vågen, så de inte har någonstans att bo. När de inte har någonstans att bo och får sova ute, blir de lättare sjuka och behöver sjukvård. Ifall deras jobb också har rasat så har de inte så mycket pengar Eftersom de inte kan jobba och sjukvården kanske kostar pengar, då kan de inte gå till sjukhuset och bli sämre och sämre. Då kan det leda till att man dör och de kanske inte kan åka någon stans, eftersom vägarna kan vara förstörda, så det blir svårare att ta sig någonstans eller att t.ex någon som kommer från något annat land och ska hjälpa det landet som blivit drabbat av tsunamin, så blir det svårare att ta sig fram.
Det beror ju också på ifall man bor i ett fattigt land eller rikt land. Om man bor i ett rikt land skulle man ha mer pengar för att t.ex bygga upp byggnader, ge människorna och djuren mer hjälp och kunna skydda landet mer så inte mycket går i  sönder/rasar. Men om man skulle bo i ett fattigt land skulle man inte kunna skydda så mycket, mer människor och djur skulle dött, mer skulle ha blivit förstört. Men även andra länder kan t.ex hjälpa de som har skadats, hjälpa de bygga upp byggnader eller ge dem mat så dem inte svälter ihjäl.Av: Jasmine

Tsunami

En tsunami är en jättestor våg som uppkommer om en jordbävning inträffar under havsytan. Den är jättestark och kan förstöra väldigt mycket. Om man ser att en tsunami är på väg måste man ta sig till en säker plats, så högt upp som möjligt. Vågen som är på väg in mot land får mer och mer kraft desto längre in den kommer. När den väl når land har den en enorm hastighet och drar med sig allt! Bilar, byggnader, människor, allt den kommer åt!

Det är skillnad på om en tsunami inträffar i ett rikt eller ett fattigt land. Om den inträffar i ett rikt land t.ex USA, så skulle de kunna bygga upp byggnader, hjälpa skadade eller sjuka utan problem eftersom de har ganska mycket pengar i USA. Men om en tsunami skulle inträffa i ett väldigt fattigt land skulle det inte gå riktigt lika bra. Husen i ett fattigt land är inte så stadigt byggda och därför kan de rasa eller gå sönder väldigt lätt. Många byggnader skulle rasa eller gå sönder och det skulle de inte ha råd till att bygga upp. De kan också få det svårt att hjälpa sjuka eller skadade eftersom sjukvårdsresurser saknas, även sjukhusen kan ha blivit skadade av vågen.  Alltså är det svårare att hantera situationen i ett fattigt land än vad det är i ett rikt land. Ofta måste de fattiga länderna be de rika länderna om hjälp.

En tsunami inträffar inte så ofta men när den gör det blir det stora skador, t.ex att dricksvattnet blir förorenat. Om dricksvattnet blir förorenat har de inget vatten att dricka och det kan leda till svält. I ett fattigt land tar det längre tid att rena vattnet än vad det gör i ett rikt land som t.ex USA.
//Caroline

Tsunami
Om en tsunami kommer in mot land så drar den med sig allt som finns!
Det dör tusentals människor, hus rasar, bilarna dras med av vattnet så att det läcker ut bensin och då förstörs odlingarna av förorenat vatten. Vattnet är inte bara förorenat av bensin, utan också av mycket annat som ex jord, avloppsvatten, sopor, osv.
Men sedan när tsunamin är över så är det väldigt mycket bilar, husdelar mm, som ligger kvar på marken och det tar jättelång tid att ta bort alla ”rester”. Sedan måsta man försöka bygga upp staden igen, och det tar väldigt lång tid att få allt som ”vanligt”. Men det som tar längst tid är att få marken ren. För marken suger åt sig det förorenade vattnet.
Det dör väldigt mycket människor under en tsunami men det finns alltid människor som överlever och dom har inget jobb och om de inte har något jobb att gå till så får de inga pengar och då kan dom inte köpa mat. Får de ingen mat så svälter de! Så det bli också svårt för de som överlever en tsunami! Efter en tsunami har drabbat ett område så är det också många som har skadats, och de måste få sjukvård. Men eftersom en tsunami drar med sig allt så är sjukhusen förstörda, så då får man sätta upp fältsjukhus.
Det är lättare för ett rikt land att klara av en tsunami för då kan landet köpa fler traktorer, grävskopor etc. Då blir det lättare att få bort resterna från hus, bilar, människor mm. Men det finns länder som är riktigt fattiga också. Som ex Haiti. Om det skulle komma en tsunami där så hade det varit jätte svårt att bygga upp staden efter en tsunami. Så det blir jätte mycket lättare för rikare länder att klara en tsunami.
/ Nora

Tsunami

Om en Tsunami skulle komma mot T.ex i ett fattigt land då skulle allt förstöras landet kan möjligtvis inte kunna betala så att det ska byggas upp igen. Om Tsunamin förstör husen blir folket som bor där blir hemlösa. Om Tsunamin förstör maten dom odlar och dödar djuren hur ska dom då få mat? Folket svälter, svälter dom så dör dom då får staten ingen skatt. Men om det hade hänt någon annanstans T.ex i Sverige skulle vi kunna reparera allt som förstörts. Så det är stor skillnad i ett rikt eller i ett fattigt land.

/ Viktor

Konsekvenser av en Tsunami

Om en tsunami skulle välla över Haiti så skulle allt bli förstört och landet kan inte betala reparationerna. Skulle vattnet förstöra husen så blir folk hemlösa, blir folket hemlösa så kan folk dö av t.ex köld, djur som bor ute, dör folk kan kroppen ligga kvar, ligger kropparna kvar så ruttnar dom, och ruttnar dom så sprids det dödliga sjukdomar.

Om tsunamin förstör odlingar och dödar djur så finns det ingen mat, finns det ingen mat så blir alla hungriga, blir dom hungriga så blir det svält, blir det svält så blir det mindre befolkning.

Om tsunamin förstör vägarna så kan inte bilar och bussar och andra fordon ta sig fram, kan inte bilar och andra fordon ta sig fram till sina arbeten eller skola så blir det mindre pengar till hushålet och så blir det mindre arbetskraft till arbetet. Blir det mindre pengar till familjerna så har dom inte råd att köpa mat och då  dör dom av svält.

Blir det mindre arbetare på jobben så kanske det inte finns några t.ex läkare eller lärare och då finns det inga som lär barnen något och inga pengar.

Men hade allt det där hänt i t.ex U.S.A så hade landet kunnat reparera vägarna, husen och vatten ledningarna och alla invånare hade haft tillgång till sjukhus och vårdcentral

Om det skulle ske en tsunami i en fattig by så skulle det bli mycket värre än i en rik stad, för den fattiga staden har inte råd att betala vägarna, husen, maten och vattnet som blir förstört.

/ Thea

Konsekvenserna av en tsunami

Man har inget rent vatten och då torkar man ut. Hus, arbeten och skolor går sönder och då blir folk skadade. Barn kan inte gå i skolan och vuxna kan inte gå till arbetena och tjänar inge pengar. Affärerna går sönder och då kan man inte köpa någon mat . Det blir mindre befolkning så det blir mindre antal människor som kan laga allt som gått sönder .Ingen sjukvård så man kan inte få hjälp av sjukhuset. Och alla dessa saker  leder till svält.

I ett rikt land så har man pengar och människorna är friskare och kan hjälpa varadra lättare. I ett fattigt land kanske inte ens människorna får reda på att olyckan har hänt . Det kanske inte finns bra vägar och man har fullt upp med att skaffa mat till sin familj och kan helt enkelt inte hjälpa till .

Av Wilma Svensson

Vulkanutbrott
När ett vulkanutbrott inträffar kan många saker inträffa. Vid ett utbrott kan giftig rök komma ut ur vulkanen. Vilket kan leda till att man inte kan köra flygplan. Då kan turister inte ta sig hem. Hus förstörs, folk blir hemlösa. Vägar kan förstöras vilket leder till att det blir svårt att ta sig till skola/jobb.

Människor dör/skadas. Vilket leder till att mindre personer kan arbeta. Vilket gör att landet blir fattigare Ifall det är träd i närheten så brinner dom ner, berg kan bildas ut av lavan.Ifall grödor och affärer förstörs kan det bli svällt.

Ifall detta händer i ett rikt land så kan man evakuera innan något händer, staten kan hjälpa till med att tex bygga upp nya hus, ge hemlösa mat/vatten. Men ifall detta händer i ett fattigt land har man inte råd till att bygga nya hus eller att ge mat eller vatten till hemlösa.

/ Oscar

Jordbävning 

Om det sker ett jordbävning i ett by som är fattigt är  konsekvenserna stor..
 Om det sker jordbävning då kan hus rasa och vägar ,förstörs skolor förstörs och om hus rasar då blir man hemlös och man har ingen pengar för att bygga upp husen. Men om man har pengar ja då har man inte pengar till mat när man har bygget nya hus.Om vägar förstörs då kan man inte ta sig någon stans och man inte kan ta sig någon stan då  kan man inte gå/åka till skolan eller till jobbet och man inte kan ta sig till skolan då lär man sig inte mycket och då får man en dålig framtid. Och om man inte kan ta sig till jobbet då får man inte pengar till mat och då kan man vara hungrig länge och svälta och om människorna svälter ihjäl och dör då kommer det inte att finnas människor kvar om det fortsätter så.
Om allt det här händer i ett rikt land så är det inte så stora konsekvenser för i ett rikt land så har man mycket pengar och då kan man bygga upp husen lätt och alla skolar och vägar som förstörs .Om det blir naturkatastrof i ett fattigt by/land då kan dem rika länderna hjälpa till det landet och då är det röda korset som skickar människor som jobbar med det och då tar man med sig mat,vatten,tältar,pengar och mm som
människorna behöver. Människorna som åker till landet och hjälper till ska var där 45 timmar efter katastrofen har hänt ( tror jag?!). När det händer ett naturkatastrof i ett rikt land och kanske gran landet erbjuder hjälp så tack landet nej för landet kan klara det själv för att dem har pengar till det.Men det har inte fattiga länder.
AV: Susanna

Jordbävning

Om ett land får jordbävning så förstörs alla hus och människor skdas och vissa kan också dö. Men om husen går sönder så får människorna ingen mat och vatten och dom har inget skydd också. Och en jordbävnign kan också förstöra hela sammhälet och vissa länder bygger inte om det som har rasat. Men om det skulle bli en jordbävning i ett rikt land hade det varit lättare för att deras byggnader håller bättre en i ett fattigt land. Och i ett fattigt land skadas mer folk och dör för att i ett rikt land har dom medecin och medel som hlälper till. Och dom lite rikare städerna har också bättere hus som håller om det skulle bli jordbävning. Så det är en skillnad om man bor i ett rikt eller fattigt land. Jordbävningen påvärkar människorna för den gör en stor skada och det är jobbigt för det landet som drabbats av en jorbävning.Av Sura

Tsunami
Om det skulle inträffa en tsunami så skulle det ställa till med en massa problem. Konsekvenserna skulle inte bli det samma om det inträffade i ett rikt land som i ett fattigt land.Men det finns några likheter som t.e.x att stora saker kan rasa ner på människorna och då kan de dö eller bli skadade, då kanske inte föräldrarna kan jobba och då får familjen inga pengar. En skillnad är att det inte skulle bli lika stora konsekvenser i ett rikt land för då har man pengar till att fixat till det som blir skadat!Om en tsunami skulle inträffa i ett fattigt land så skulle hus kunna gå sönder som människorna bor i,då har de inga hus att bo i och då får de bo på gatan.Tsunamin kan dränka massor av folk och alla djur i stan. Tsunamin kan dra med sig massor med exempelvis sand och skräp till floder och sjöar. Allt blir då förorenat och då har människor ingenstans att ta sitt dricksvatten ifrån. Om man är fattig så kanske man lever på att skörda och om det blir en tsunami så sköljs allt bort,då har de inget att sälja och då får de inga pengar att köpa mat för.

Om en tsunami skulle inträffa i ett rikt land så skulle det inte bli riktigt lika stora konsekvenser. Om hus skulle gå sönder så skulle de kanske kunna bo på ett hotell eller någon annanstans,om folk skulle bli skadade så skulle de kunna få sjukvård. Om man bor i tex Miami så tror jag inte man jobbar med att odla och försörja sig på det, utan jag tror att men tex jobbar på en bank eller något. Men om det skulle bli en tsunami så skulle det faktiskt bli ganska stora konsekvenser, men inte lika stora som i ett fattigt land.

/ Evelina Andersson

Tsunami

När en tsunami inträffar så förstörs hus och då måste man bygga nya hus och bygga upp staden. Det försvinner pengar då och då får man kanske inte råd att bygga klart och man har inte råd om det händer igen.

Folk dör och blir skadade, människor kan förlora sin familj och personalen får mycket på sjukhusen. Det blir mindre folk i staden även kallas glesbefolkat. Affärer, skolor och arbetsplatser förstörs och de som jobbar tjänar inga pengar. Detta leder till att det varken finns pengar eller möjlighet till att handla mat. Eftersom skolor förstörs får barn ingen utbildning. Vägarna och broarna förstörs och det leder till att man inte kan ta sig någonstans t.ex. till ett säkrare ställe. Naturen förstörs och det tar tid för naturen att bli som vanligt. Det tar tid innan de vilda djuren kan leva i sin naturliga miljö där de trivs.

Ja, konsekvenserna blir olika för ett rikt land och ett fattigt land. Om det är ett rikt land som har haft en tsunami så finns det pengar så man har råd att bygga nya hus och man har råd med röjningsarbeten. Men om det är ett fattigt land så kanske man inte har råd med att bygga nya hus eller med röjningsarbeten man kanske inte har råd att göra klart röjningsarbetena eller bygga klart husen. Det leder till att folk kanske inte får nånstans att bo, och det fattiga landet får det svårare.

/ Amanda D

 Tsunami

Om en tsunami inträffar så kan hus rasa och då blir det många som blir hemlösa. Man behöver bygga nya och man slösar onödiga pengar. Tillslut behöver man kanske låna pengar från andra länder. Om pengarna tar slut innan man hunnit bygga klart kan det vara några hemlösa kvar. Om det är några som är skadade och vägarna är förstörda så kan man inte få sjukvård. Desutom kan man inte få mat från lastbilar som inte kan ta sig fram.

Det blir också översvämningar i staden och då kan djur som ormar flytta in i staden. Då kan folk dö av ormbett. Grödor förstörs om det blir översvämning på åkrarna. Då blir det mindre mat och då svälter folk och tillslut dör de. Dör det folk så blir det mindre befolkning. Smuts sprids och avlopssystemet slutar fungera. Om människorna dricker det smutsiga vattnet så kan de bli magsjuka och eftersom att de inte kan få vård så kan de dö.

/ William

TSUNAMIS.

Om en tsunami uppstår så kan det vara väldigt farligt för dom
som bor nära kusten där det kan ske. För längesen så hade man inga skyddssystem
som kunde varna människorna för att en tsunami var på väg, så det kom som en
total överaskning. Men nu förtiden så har man skyddssystem som kan varna oss.

Det som kan hända om en tsunami sker är att det kan dra med massor av
bilar, träd, skräp, båtar mm. Som kan åka in i osäkrade hus. Och då förstörs
husen (byggnaderna). Vilket leder till att dom människorna som överlever inte
har ett hus att bo i. Man kanske inte får mat på flera veckor om man är ett
väldigt fattigt land. Eftersom komunnen eller den som styr över landet inte har
råd att få den hjälp dom behöver.

Vattnet kan bli väldigt smutsigt och om man dricker det vattnet kan man då sjukdomar som föras vidare till andra personer. Det kan vara svårt för hjälporganisationer att sig fram till dom behövande för att hus, byggnader och har förstörts genom
tsunamin.

Vatten kan ha så stark kraft, vattnet har mycket starkare
kraft än vi tror.

I japan skedde en tsunami som förstörde ett
kärnkraftverk, tsunamin hände 2011. Den hette Fukushima. Och dom håller
fortfarande på att försöka få bort strålningen som finns kvar i luften, marken
och havet. Det kommer inte gå att bo där på många år, ingen vet riktigt hur
stora skador som det blivit.

Av: Alexandra.
Jordbävning

Om en jordbävning skulle inträffa så skulle hus, vägar och byggnader att rasa. Om byggnader och vägar skulle rasa så skulle man inte ha någonstans att bo och skulle inte kunna ta sig till skola och jobb. Och om man inte kan ta sig till skolan och jobbet så får man ingen utbildning och får inga pengar att köpa mat för. Och om man inte får pengar/utbildning så blir det svält. Om det blir svält så dör människor och då minskar befolkningen. Så om en jordbävning inträffar så blir det saker och av de sakerna så händer det saker och då blir det följdeffekter av effekterna och till slut så går det runt.

Om detta händer i ett rikt land eller i ett fattigt land har betydelse. T.ex. så om det händer i ett fattigt land kan man inte bygga upp hus och vägar, man kan inte heller förbereda sig lika bra som i ett rikt land. För i ett rikt land kan man bygga upp vägar och byggnader som rasar. Och man kan förbereda sig tillexempel med ett varningssystem. Och i ett fattigt land kan man inte få försäkring om huset rasar, men det kan man i ett rikt land. T.ex. som i orkanen i New Orleans så hade man barriärer mot vattnet men på Haiti när jordbävningen kom så hade man inget varningssystem så därför dog det mer på Haiti än i New Orleans.

/ Johan

 Jordbävning
Det finns många konsekvenser till en jordbävning som får följder.
En sak som kan hända är att byggnader som t ex vårdcentral och jobblokaler kan rasa och barn och vuxna bli skadade om deras hus rasar på dom men att dom överlever. Då får ju dom ingen vård om sjukhuset har rasat, då kan dom förblöda och det kan leda till döden.
Men dom kan ju inte gå till skolan eller till jobbet eftersom vägarna kanske är sönder och skolan kanske har rasat. Då kan inte dom vuxna gå till jobbet och få någon lön det kan sedan leda till att de inte har råd med någon mat, då kan de svälta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


fyra + = 7

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>