Om utvecklingsprojektet

Utvecklingsprojektet Klassbloggarna startade i augusti 2010 och kommer att pågå minst ett år. I tre klasser i Karlstad, på Kronoparksskolan, Norrstrandsskolan och på Vålbergsskolan – alla åk 4 – kommer man att arbeta med sociala medier i klassrummet. En del av det som produceras kommer du att kunna följa här på deras respektive bloggar. Gå gärna in och kommentera vad som händer här.

Projektet är ett utvecklingsprojekt som bekostas av Barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun, av Internetfonden och av de skolor där projekten bedrivs. Projektet följs genom ett forskningsprojekt som leds av undertecknad, som är knuten till lärarutbildningen vid Karlstads universitet och som tillika är doktorand i Pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Både forskningsprojektet och utvecklingsprojektet stöds dessutom av Internetfonden.

Kanske det kommer till fler klassbloggar här under året – i så fall dyker de upp i länklistan till höger om den här texten.

Om du vill kontakta någon av dem som deltar i projektet kan du klicka på Kontakt. Välkommen att höra av dig!

/dan Åkerlund