Om forskningsprojektet

Vad forskningsprojektet Sociala medier i skolan vill ge svar på är hur barn ser på det man gör i skolan, om det man gör blir synligt på nätet. Nästan allt man gör i skolan idag, gör man för att visa upp för läraren. Om man lägger ut det på exempelvis klassbloggen får man en helt annan publik för det man producerar. Man måste också tänka på sådant som upphovsrätt, målgrupp och att man inte får skriva eller visa något dumt om någon annan person. Mängder med skolor gör det här redan idag och erfarenheterna är bara positiva.

De här flickorna bor i Indien och har fått var sin dator av organisationen One Laptop Per Child. Trots utseendet på datorerna är det inga leksaker och de är kopplade till Internet. Kanske kan barnen i det här projektet få kontakt med de här barnen? (Foto CC One Laptop per Child)

Av erfarenhet från andra skolor som har klassblogg (det är kanske ett par tusen klasser som har en klassblogg nu) så vet man också att många tycker det är jätteskoj att på det här sättet få visa upp vad man håller på med. Andra tycker att det är mycket spännande att få prata med andra elever på andra ställen i Sverige eller i andra länder, via videokonferens.

Men man vet nästan inget om vad det är som gör att elever tycker att det är roligt … eller varför de ibland inte tycker det … och nästan inget om på vilka sätt som elever förändrar sin syn på sina egna texter och bilder när de läggs ut på nätet – på fritiden eller i skolan. Men vi vet att barn tycker rätt olika saker kring det här. Det kanske kan bero på om man är blyg eller inte, om man gillar att läsa, skriva, rita, sjunga eller fotografera, om man har få eller många kompisar, om man bor på landet eller i stan, om man gillar att spela på datorer – eller så har det med helt andra saker att göra – vi vet helt enkelt inget om det här, men vi skall försöka ta reda på det.

Genom intervjuer med ca trettio barn i klasser som arbetar med sociala medier som en del av undervisningen kan man försöka lägga ett pussel som förhoppningsvis kan fånga in alla barns olika sätt att se på hur det är att använda sociala medier i skolan. Det kommer inte att finnas rätta svar på intervjufrågorna, bara bra svar, eftersom svaren alltid kommer att ge en bättre bild av hur barnen ser på det här sättet att arbeta. Det är således de olika synsätten som projektet vill ge svar på och av erfarenhet från andra forskningsprojekt som använt sig av den här undersökningsfilosofin så kanske vi hittar mellan fyra och åtta olika synsätt. Vi kommer inte att kunna säga vilket synsätt som är vanligast, men vi kan säga att det här eller det här sättet att se på fenomenet  faktiskt existerar. Först då kan man genom en ny undersökning, där fler elever deltar, kanske säga något om hur vanliga olika synsätt är. Men det blir en senare fråga och inget som kommer att ske under det närmaste året.