The Myth of Average: Todd Rose at TEDxSonomaCounty

SH_ 2015-03-09 15.51_no 0260

Den här kursen handlar mycket om demokrati och jämlikhet. Det här hade varit en enkel sak om vi alla var lika från början. Men nu är det ju inte så …

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i militära lösningar, vilket jag inte ser som optimalt, men längre fram i föreläsningen finns ändå en del civila exempel. Slutsatserna går säkert att överföra till svenska skolor.

Vad ser du för skillnader som inte borde vara några problem om vi bara tänkte lite annorlunda i skolan?

/dan Åkerlund