Förbud mot barnaga …

Idag kom ett inslag på ekot (och Aktuellt) med klar anknytning till kursen. Barnombudsmannen anser att man bör återinföra förbud mot barnaga i skolan – alltså att åter skriva in det i lagtexten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6129172

Aktuellt (ca 18 minuter in i programmet):

http://www.svtplay.se/video/2794711/aktuellt/aktuellt-aktuellt-91

Vad anser du?  Kommentera gärna! Klicka då på Lämna kommentar under rubriken för denna post.

/dan

The happy secret to better work – Shawn Achor

SH_ 2015-03-09 15.51_no 0260

En riktigt rolig föreläsning, bara 12 minuter, med en hel del att fundera över kring relationen arbete, studier och lycka.

Alla TED- eller TEDx-föreläsningar är licensierade under Creative Commons.

Om du ska referera till detta föredrag och använder APA föreslår jag följande format:

I texten: (Anchor, 2011)
I referenslistan:
Anchor, S. (2011). The happy secret to better work. [filmat föredrag]. Bloomington: TEDx. Hämtat från: https://www.youtube.com/watch?v=LqeAiz691-s

Värt att se!
/dan Åkerlund

Upphovsrätt och CC

Du och din grupp ska under den här kursen blogga om det som ni diskuterat i gruppen och om det som ni vill diskutera vidare med andra. Publiceringen på bloggen måste givetvis följa svenska lagar, däribland upphovsrättslagen. Det som står här nedan gäller givetvis inte bara bloggar; det gäller i lika hög grad exempelvis material du delar it i din VFU-klass eller den uppsats som du skriver i samband med examensarbetet.

Upphovsrättslagen skyddar upphovsmannens rätt till ett verk – rätten att få sitt namn knutet till verket, att bestämma över hur det ska användas och att ta betalt. Andra får inte använda verket utan upphovsmannens tillstånd.

För en lärare i Sverige gäller i första hand Svensk lag. Men även andra länders lagar kan påverka vad man får göra och inte göra. Exempelvis styrs villkoren på Youtube i stor utsträckning av USAs lagstiftning.

Vad som är tillåtet är ofta svårt att se bara utifrån själva lagtexten. Många tvister görs dessutom upp i så kallad skiljedom där utfallet inte blir offentligt.

Inga skolavtal om publicering på det publika nätet

Skolornas avtal med upphovsrättsorganisationerna gör det möjligt för lärare att i begränsad omfattning kopiera sångtexter och sidor ut böcker på kopieringsmaskinen, att kunna spela upp inspelad musik och att låta eleverna framföra sånger inför publik.

Men det finns ännu inget generellt avtal som låter en skolklass spela in och sedan sprida andras musik, att inför publik framföra en pjäs byggd på en modern saga eller att använda inspelad musik i filmer som sedan spelas upp på ett föräldramöte; än mindre att lägga ut detta på nätet.

Det här gör på sätt och vis publicering på nätet enkelt. Nästan inget man hittar på nätet – bilder, skrivna texter, filmer, ljud eller musik – får användas på exempelvis en klassblogg. Eleverna eller lärarna måste själva vara upphovsmän till nästan allt som läggs ut. Det finns dock undantag, bland annat material licensierat under Creative Commons, och jag återkommer till dem längre fram.

Skype och direktsändning

En önskan som säkert kommer att dyka upp på många skolor är att kunna göra en webbsändning av avslutningen eller luciaföreställningen, exempelvis via Bambuser, för de föräldrar och släktingar som inte kan närvara. Här går det troligen inte att stödja sig på de upphovsrättsavtal som skolor nu har, men det är inte rättsligt prövat. Troligen krävs separata avtal för att i sådana sammanhang framföra exempelvis upphovsrättsskyddad musik. Alternativet här är att bara framföra egna alster eller verk som saknar upphovsrättsskydd.

Om man använder sig av Skype eller andra direktkommunikationsverktyg med ljud och bild för att koppla ihop klassrum, är det svårt att tänka sig att det på något sätt, rent juridiskt, skiljer sig från en normal klassrumssituation där klassen har besök av andra elever.

Undantag från upphovsrätten

Det är inte alla verk som har ett skydd. Dessutom kan du under vissa omständigheter använda vissa delar av ett upphovsrättsskyddat verk. Här några exempel på dessa undantag:

→70-årsregeln: Om upphovsrättsinnehavaren – författaren, konstnären, fotografen eller kompositören – har varit död i mer än 70 år kan du använda verket fritt. Om du inte vet exakt bör du undvika att kopiera och sprida något som publicerats efter 1865. Tänk på att inspelningar, sammanställningar, tolkningar och reproduktioner av fria verk kan få ett nytt skydd genom olika lagar och regler.

→Citat: Meningen med ett citat är att exemplifiera. Ett citat måste alltid åtföljas med en referens. Ett citat kan aldrig vara hela verket. En dikt eller texten till en sång är ett helt verk. Citatregeln gäller inte bilder.

→Bara människor kan ha upphovsrätt. Bilder som tagits i en fotoautomat eller övervakningskamera har inte upphovsrättsskydd.

→Verk måste ha verkshöjd: Rent triviala texter har inget skydd. En beskrivning om hur man går från stationen till skolan kan nog inte antas ha verkshöjd. Men om beskrivningen skrivits på hexameter eller som en haikudikt har den definitivt verkshöjd. Ett enskilt matrecept har inget skydd men en sammanställning av recept har det.

→Verk som lagts ut på nätet under Creative Commons: Det är egentligen inget undantag från upphovsrätten, men upphovsmannen har gjort verket tillgängligt på ett annat sätt. Du får använda dessa verk om du följer de begränsningar som upphovsmännen har angett. Mycket viktigt och värdefullt för bloggande skolor!

Creative Commons

Creative Commons är ett sätt att tala om för andra att text, bilder, musik och annat får användas utan ekonomisk ersättning – men bara under vissa förutsättningar. Upphovsmannen kan ställa villkor kring om verket får bearbetas eller inte, om den som använder det får tjäna pengar på det eller inte och hur verket får spridas.

Det finns massor av anledningar till att människor vill dela med sig av det de skapat. Kreatören kanske får betalt på annat sätt, materialet kan vara propaganda som upphovsmannen gärna vill att andra sprider eller så är verksamheten strikt ickekommersiell, exempelvis elevers arbete på en blogg.

Använda material med CC-licens

Eftersom klassens blogg, teve- eller radiosändning på nätet eller videofilm troligen inte kommer att vara kommersiell, kan ni använda mycket av det som är licensierat under Creative Commons i det som publiceras från klassrummet.

När man använder ett verk som har Creative Commonslicens är det några saker som måste med: upphovsmannens namn, eventuell titel, vilken licens som verket har och varifrån verket hämtats. I bildtexten under bilden på bloggen kan det exempelvis se ut så här:

Foto: Hans Olofsson, Grönfink (Carduelis chloris) http://www.flickr.com/photos/hans_ olofsson/6801111589 (CC BY-NC-ND)

Om ni använder material märkt med SA – dela lika – i ett nytt verk, måste denna licens följa med till det färdiga resultatet. Men om elever under 18 år ska kunna publicera egna verk under Creative Commons i skolan, behövs en överenskommelse med föräldrarna först. Det gäller också om ni väljer att ha en Creative Commonslicens av andra skäl.

Man kan bara licensiera ut material som man själv har upphovsrätt till. Det krävs ingen registrering för att ett verk ska bli licensierat och du visar med symboler eller en bokstavskombination vilken licens du har valt. I en bok ska titelsidan ha information om vilken licens som gäller – som i denna skrift.

På många webbplatser går det att ange vilken licens man önskar i samband med uppladdningen – Flickr, Youtube och Jamendo är kanske de mest kända.

Länkar till material under cc

En gemensam sökmotor för material under Creative Commons:

http://search.creativecommons.org

Allt är dock inte korrekt licensierat under CC från början. Ibland hittar man material som bara är bearbetningar av upphovsrättsskyddat material och som då inte kan licensieras på detta sätt. Det gäller alltså att vara lite försiktig om man misstänker att materialet inte har en korrekt licens. Om du är ute efter musik som du kan använda i film, teater eller bildspel under Creative Commons, bör du välja musik där upphovsmannen tillåtit bearbetning av musiken.

En webbplats med hundratusentals låtar är Jamendo, men långt ifrån allt är licensierat så att du kan använda det i exempelvis en film.

http://jamendo.com

En webbplats som specialiserat sig på fri musik är

http://freemusicarchive.org

För mer information:

Creative Commons Sverige

http://creativecommons.se

.SEs guide Copyright – Copyleft

https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf

Skolverkets broschyr Creative Commons – en guide för lärare

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2713

Mer om lagar…

… hittar du i skriften Klassen i dialog med omvärlden

http://aakerlund.org/wordpress/dan/klassen-i-dialog/

När du blir anställd som lärare kan du kopiera enligt detta avtal …

http://www.bonuscopyright.se/pages/Nya_Kopieringsregler

Lycka till med det lagliga publicerandet – med eget och andras material!

/dan Åkerlund

Starta en egen tidning – utan att du behöver skriva en rad!

Jag har en egen tidning på nätet! (Klicka på bilden nedan för att titta på tidningen i en ny flik)

SH_ 2015-03-22 14.32_no 0260

Det låter ju lite pretentiöst kanske, men också lite märkligt hur jag som forskare och lärare på ett universitet skulle ha tid att skapa en sådan tidning varje dag. Nu är det inte så besvärligt; faktiskt – jag gör inget alls för att skapa den, för den skapar sig själv. Det här verktyget läser alla mina vänners Twitterkonton (dem jag följer – inte dem som följer mig) och om det finns länkar bland dem så läggs de ut på tidningen – samma länkar från fler källor skapar en större rubrik.

På det här sättet kan jag och andra följa aktuell debatt inom mitt intresseområde – som av en händelse är skolpolitik, lärarutbildning och digitaliseringen av skolan. Det är på det här sättet jag håller mig uppdaterad. Och det är gratis!

Så här skapar du en egen tidning: Använd ditt eget Twitterkonto eller skapa ett nytt för din tidning (det skulle jag ha gjort om jag gjort det idag – det är bra att skilja det sociala från tidningens huvudfokus). Sök på Twitter efter folk som har ett uttalat intresse som stämmer med den profil som du vill att din tidning ska ha. Lägg till dem till ditt Twitterflöde om de lägger ut länkar regelbundet till spännande saker på nätet (du skrollar snabbt och ser om det är relevant). Det tar en stund att hitta de rätta sökorden och du får bestämma dig för om merparten av materialet ska vara på svenska eller engelska.

När du tror att du har tillräckligt många intressanta personer och organisationer som du följer för att starta tidningen, går du till http://paper.li

Att skapa ett konto tar bara någon minut. Bestäm namn, vilka fasta rubriker som ska finnas med, om det ska bli en daglig tidning eller en veckotidning, tidpunkt för utgivningen och sedan lägger du till ditt twitterkonto (du kan lägga till andra flöden också). Klart – nu är det bara att vänta på det första numret.

Titta på min tidning om du delar mina intressen och skapa din egen kring innebandy, rappmusik, förskolepedagogik, andraspråkslärande, fågelskådning eller något annat spännande!

Lägg gärna till länken till din tidning i formuläret längst ner i vårt länkarkiv du hittar under LÄNKAR längst upp på den här sidan! Du kan också lägga ut ett RSS-flöde till din tidning på gruppbloggen (eller på någon annan blogg).

Lycka till som tidningsmakare!

/dan

Välkommen till kursens publika webbplats

Här kommer du varje vecka att hitta lite inspiration till ditt skrivande och din gestaltning.

Här hittar du också länkar till de senaste inläggen på era grupp-kursbloggar. När ni lägger ut något nytt på dessa bloggar kommer det att synas på den här bloggen (när du uppdaterar den här sidan syns förändringen). Förutsättningen för att vi ska kunna lägga in flöden från era bloggar är givetvis att vi känner till länkarna till era Atom eller RSS-flöden. Så lägg in länkarna på Its så fixar vi resten!

Vi vill också ha hjälp att hitta bra föreläsningar och resurser på nätet. Till höger ser du en länklista. Du kan bidra till den genom att klicka på LÄNKAR uppe till höger på skärmen – längst ner på den sidan finns ett enkelt formulär där du fyller i en kort beskrivning och en länk (kopiera och klistra in länken så att du är säker på att den blev riktig)

Lycka till med kursen och tack på förhand för alla länkar,  inlägg och kommentarer – på den här bloggen och på era gruppbloggar!

/Dan, Ann-Britt och Helena

Att leda lärandet – vad kan det betyda?

Den här inspelade föreläsningen är hämtad från TED. Det kommer att dyka upp fler inspelade föreläsningar på den här webbplatsen under våren – varje vecka – som inspiration och som ett komplement till litteraturen.

Dr. Christopher Emdin är lektor vid Department of Mathematics, Science and Technology vid lärarutbildningen på Teachers College, Columbia University I den här korta föreläsningen driver han tesen att att vi inte enbart kan förlita oss på läroböcker om undervisning och teorier om lärandet om vi ska bli bra lärare; vi måste studera hur andra lärare gör för att engagera sin publik.

Vad tror du? Vi har väl också andra miljöer där lärandet är extra tydligt som vi kan studera? Kommentera gärna.

/dan