Kontakt

Vill du kontakta någon av de som deltar i projektet är du mycket välkommen att höra av dig till mig:

Dan Åkerlund
dan.akerlund@kau.se
dan.akerlund@abo.fi
tel 054 700 19 62 (Karlstads universitet)